Čištění a revize obvodového kování                u oken a dveří

Čištění a revize obvodového kování u oken a dveří

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti servisní činnosti a častých poptávek na obnovení funkce kování v oknech či dveřích, zařazujeme pro naše klienty službu revize a čištění celého obvodu kování.
Tato služba je zpravidla použitelná tam, kde kování vykazuje špatnou (tuhou) funkci pohybunebo se stává nefunkčním.

Charakteristika práce:
Čištění a revize kování probíhá na místě bez nutnosti odvozu výrobků. Dle míry znečištění kování křídla demontujeme a celý obvod kování rozebereme. Následně kování očistíme stlačeným vzduchem a vysavačem, poté zrevidujeme a promažeme. Takto očištěné kování namontujeme zpět a křídlo zavěsíme do pantových závěsů. Následně provedeme kontrolu a případné seřízení pro správný chod a přítlak mezi křídlem a rámem výrobku.
Součástí této činnosti je též impregnace těsněnínebo jeho výměna za nové.

Cenová kalkulace pročištění a revize kování pro okna a dveře bude stanovena na základě osobní prohlídky odborným technikem naší společnosti, který Vám doporučí optimální řešení a specifikuje stupeň míry poškození dle skutečného stavu. Následně Vám bude zaslána cenová kalkulace.