Zimní zahrady

Zimní zahrady

Zimní zahrady

Na základě našich dlouholetých zkušeností vám vyhotovíme návrh včetně realizace zimních zahrad a různých typů zasklení pergol, altánů, teras a vnitřních prostor objektů či bytových jednotek.

Zasklení provádíme převážně z izolačních dvojskel, která osazujeme do profilů z plastu, hliníku nebo dřeva.

Provedení zimních zahrad dělíme dle tvarů na základní a atypické.


Tvary základní:

U zimních zahrad v základním provedení se převážně jedná o pultové konstrukce v pravoúhlém provedení.


Tvary atypické:

Zimní zahrady vám vyhotovíme a přizpůsobíme vašemu tvaru nároží a vašim představám.


Cena se stanovuje na základě cenové nabídky dle zaměření a výběru požadované zimní zahrady.